Disclaimer

BaanStede heeft aan de inhoud van deze website veel zorg en aandacht besteed om de juistheid en actualiteit ervan te waarborgen.
Het kan desondanks voorkomen dat er fouten in zijn geslopen.
Mocht u informatie tegenkomen die in uw ogen niet correct (meer) is, laat het ons weten.
BaanStede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden op deze site.
Meent u toch onjuistheden te hebben gevonden, dan kunt dit doorgeven door het invullen van ons
contactformulier.

Fotografie
De meeste foto's gebruikt op deze website zijn in opdracht van BaanStede vervaardigd door Kees Winkelman.