Re-integratie

Wanneer u een werknemer heeft die langdurig ziek is geweest en niet meer kan re-integreren binnen uw eigen organisatie, dan kan BaanStede de re-integratie voor u uitvoeren.  Wij ontzorgen u op die manier met de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Na een korte diagnose-periode kan de medewerker binnen BaanStede direct aan de slag bij een van onze leerwerkbedrijven. Voordeel hiervan is dat de medewerker meteen weer actief aan het werk is. Daarmee doet uw medewerker werkritme op en is de stap klein om in uw organisatie een frisse herstart te maken.

Wij willen elke man en vrouw laten presteren naar zijn of haar mogelijkheden. Dus trainen wij met hen werknemersvaardigheden, het aanpakken van  werkbelemmeringen en zorgen voor de juiste opleiding.

Participatieladder

Na een intake en diagnose brengen we op objectieve en onafhankelijke manier in beeld op welke trede van de participatieladder iemand zich bevindt. Om de mogelijkheden verder te onderzoeken, vragen we kandidaten allerlei werkgerelateerde opdrachten uit te voeren. Na twee maanden volgt een assessment waarmee duidelijk wordt wat de arbeidsbelasting en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat zijn.

Persoonlijk

Tijdens het traject is er persoonlijke begeleiding door een trajectmanager. Mensen krijgen beter inzicht in zichzelf, in hun arbeidsmogelijkheden en hun kansen op de arbeidsmarkt. Hoe duidelijker dit is hoe hoger de  tevredenheid, de  motivatie en uiteindelijk ook de arbeidsprestatie.

MEER WETEN?
Graag brengen we samen met u de wensen en mogelijkheden van re-integratie in kaart.

Neem contact op met BaanStede via telefoon (0299) 469 369 of per e-mail (Info@BaanStede.nl).